Betinget frakendelse

En betinget frakendelse betyder, at du beholder dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve (dvs. både en teoriprøve og en køreprøve) inden for en frist – normalt 6 måneder. 

 

Hvis du dumper til en af prøverne, skal du aflevere dit kørekort. Du får det først tilbage, når du har bestået begge prøver.

uBetinget frakendelse

En ubetinget frakendelse betyder, at du skal aflevere dit kørekort, og at du mister retten til at køre bil i en periode på 6 måneder eller mere. Når perioden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve (dvs. både en teoriprøve og en køreprøve) for at få dit kørekort tilbage. 

Evt. gennemførelse at ANT-kursus.

kørselsforbud

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. 

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort.

Inden du kan få førerretten igen, skjal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve. (en teori- og praktisk prøve.